Styrelsen

Styrelsen

Namn

Kontakt

Ordförande

Malin Olsson Haglund

0523-711 96

Vice Ordförande

Johan Karlsson


Kassör

Ulrica Berndtsson

0523-32210

Sekreterare

Annika Erlandsson


Ledamot

Anna-Lena Borg


Ledamot

Sven-Bertil Jarenfors


Ledamot

Carina Karlsson

0523-373 91

Suppleant

Samantha Olsson


Suppleant

Simone Olsson

0523-711 96

Övriga Funktionärer

Namn

Kontakt

Material Förvaltare

Malin Olsson

Anna-Lena Borg


Sponsring

Mats Gustavsson

070-3273018

Kontakt mot Tumlaren

Malin Olsson Haglund

0523-373 91

0523-711 96

Kontakt mot Kommunen

Malin Olsson Haglund

0523-711 96

Revisor

Ingbritt Karlsson


Aktivitetssamordnare

Malin Olsson Haglund

Carina Karlsson

0523-711 96

0523-373 91

Valberedning

Linn Thörnvall

Johan Karlsson


Läger & Tävlingsansvarig

Samantha Olsson & Julia Edwardsson

0523-711 96

Webbansvarig

Caroline Karlsson

carolinekarlsson1990@live.se