Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Namn

Kontakt

Ordförande

Malin

Olsson Haglund

070-954 58 00

Vice Ordförande

Annica Erlandsson

070-236 52 44

Kassör

Ulrica

Berndtsson

0523-32210

Sekreterare

Åsa Hjalmarsson

070-789 47 92

Ledamot

Katarina Furufalk


Ledamot

Theodor Karlsson


Ledamot

Leah

Alvarez Deliupa Karlsson

Suppleant

Marko Haglund


Suppleant

Maja

Skeime

Suppleant

Malin Fredriksson


Övriga Funktionärer

Namn

Kontakt

Material Förvaltare

Malin

Olsson Haglund


Anna-Lena

Borg

070-954 58 00070-636 48 28

Sponsring

Mats

Gustavsson

070-327 30 18

Kontakt mot Tumlaren

Malin

Olsson Haglund


Åsa

Hjalmarsson

070-954 58 00070-789 47 92

Kontakt mot Kommunen

Malin

Olsson Haglund

070-954 58 00

Revisor

Carl-Johan

Söderbom


Aktivitetssamordnare

Malin

Olsson Haglund

070-954 58 00

Valberedning

Sara

Isaksson Karlsson


Läger & Tävlingsansvarig

Maja

Skeime

Webbansvarig

Åsa

Hjalmarsson

070-789 47 92